Μητρώο φορέων διαμεσολάβησης και συμβάσεων Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό

«Φορείς Διαμεσολάβησης ΕΔΧ οχημάτων, Φορείς Διαμεσολάβησης ΕΙΧ οχημάτων, καθώς και Εκμισθωτές ΕΙΧ οχημάτων με οδηγό, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά το Μητρώο φορέων διαμεσολάβησης και συμβάσεων ΕΙΧ, κάνουν αίτημα εγγραφής, χρησιμοποιώντας την επιλογή που υπάρχει στην κορυφή της σελίδας.»