Εγγραφή Φορέα Διαμεσολάβησης

Για την πρόσβαση στο Μητρώο φορέων διαμεσολάβησης και συμβάσεων Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXIS της ΑΑΔΕ:

Σύνδεση